Chưa nên điều chỉnh giá điện theo quý

  • 13/09/2011 23:43
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Công Thương vừa nhận được Văn bản số 12034 /BTC-CST của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị liên quan đến điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã nhất trí về mặt nguyên tắc, phải thực hiện điều chỉnh giá điện theo hướng đảm bảo bù đắp đủ chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Tuy nhiên, thời điểm, mức điều chỉnh còn phụ thuộc tình hình kinh tế vĩ mô. Với tình hình hiện tại, không nên thực hiện điều chỉnh liên tục các quý để tránh những tác động tiêu cực.

EVN phải phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xây dựng phương án tổng thể về đề án giá điện, đề xuất phương án, lộ trình điều chỉnh giá điện; trong đó có tính đến giá than qua các giai đoạn và đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện tới đời sống kinh tế - xã hội, một số ngành nghề sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tin cùng chuyên mục