Chưa cấp đổi thẻ nhà báo nếu cơ quan báo chí chưa thực hiện theo quy hoạch

  • 12/09/2020 07:31
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Việc cấp đổi thẻ nhà báo sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tạm thời chưa xem xét cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Bộ TT-TT vừa có Công văn số 3487/BTTTT-CBC hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Chưa cấp đổi thẻ nhà báo nếu cơ quan báo chí chưa thực hiện theo quy hoạch ảnh 1

Bộ TT-TT chưa cấp đổi thẻ nhà báo cho cơ quan báo chí chưa thực hiện quy hoạch

Theo đó, Bộ TT-TT đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TT-TT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử) do cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15/10/2020.

Đáng chú ý, theo công văn này, cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9/2020, cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ TT-TT sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Tin cùng chuyên mục