Kỷ niệm 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội (17-3-1930/17-3-2020):

Chú trọng công tác nhân sự, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ trẻ

  • 17/03/2020 07:50
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được coi là “xương sống”,“cốt lõi” của mỗi nhiệm kỳ. 90 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có vai trò đặc biệt quan trọng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên lớp đào tạo nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên lớp đào tạo nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

90 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi thời kỳ, Đảng bộ TP Hà Nội đều nêu cao vai trò, vị trí trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, đạo đức đảng viên, coi đây là nhân tố đột phá, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Trải thảm đỏ đón nhân tài

Bàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho hay, những năm qua, Hà Nội không ngừng tìm tòi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được chú trọng, thường xuyên chăm lo sắp xếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, nên đã tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến quan trọng. Qua 30 năm đổi mới, hệ thống quy định, quy chế về quản lý và phân cấp quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ngày càng đầy đủ, hoàn thiện hơn. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện ngày càng đồng bộ; đã tập trung đổi mới cách làm, nâng cao được chất lượng.

Cũng theo đồng chí Vũ Đức Bảo, công tác tuyển chọn, bố trí cán bộ, công chức có nhiều đổi mới, chất lượng cán bộ, công chức được tuyển dụng có chuyển biến rõ rệt. Cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh. Hà Nội cũng có cách làm riêng, đột phá, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố.

Trong bố trí, sử dụng cán bộ, Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo quyết liệt công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhất là Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30-12-2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ thành phố”. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã trưởng thành, phát huy tốt năng lực, sở trường, nhiệt tình, tâm huyết, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển Thủ đô. 

Bên cạnh đó, Hà Nội còn thực hiện luân chuyển cán bộ khoa học, đúng quy trình, đạt kết quả tích cực. “Từ năm 2009 đến năm 2019, đã có hơn 200 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được luân chuyển, điều động để đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu công tác của thành phố. Sau thời gian luân chuyển, nhiều đồng chí đã được bầu hoặc bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn. Đặc biệt, có 14 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố được điều động về các cơ quan Trung ương, trong đó 11 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng và tương đương; 3 đồng chí là cấp trưởng các vụ, cục” - đồng chí Hà Nội Vũ Đức Bảo nêu ví dụ.

Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật

Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn giữ vững, phát huy, tăng cường đoàn kết nội bộ, kiên trì đổi mới, ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị. Để viết nên những trang sử vẻ vang đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phạm Huy Giáp cho biết, cùng với xây dựng Đảng, Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để phát huy được sức mạnh của Đảng, kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương gương tốt, ngăn ngừa khắc phục mặt yếu kém, tiêu cực; thúc đẩy mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.028 tổ chức đảng và 3.277 đảng viên; kết luận 613 tổ chức đảng và 2.758 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật và đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 81 tổ chức đảng và 1.463 đảng viên. Các kết luận kiểm tra đã làm rõ vi phạm, đề nghị xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Huy Giáp cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và toàn Đảng đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do đó, thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin cùng chuyên mục