Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS Công an Thủ đô

  • 26/02/2016 17:47
  • 0 bình luận
  • Mai Vân
  • In bài

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Lễ ký kết giao ước thi đua cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội chiều 26-2.

Cụm thi đua số 4 gồm 8 đơn vị thuộc khối xây dựng lực lượng và hậu cần do Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng làm Cụm trưởng, Phòng Công tác chính trị làm Cụm phó. Tại hội nghị, thay mặt các đơn vị trong cụm, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Cụm thi đua, quy chế chấm điểm thi đua, Kế hoạch hoạt động của cụm thi đua số 4 năm 2016.
Các đơn vị trong cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị trong cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị trong cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đuaTheo đó, cụm sẽ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2016; kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình, mô hình tiến tiến, qua đó động viên, khích lệ tinh thần làm việc, sự chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong cụm. Tăng cường sự phối hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác đã đề ra, góp phần cùng các lực lượng trong CATP đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2016. Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công bằng, dân chủ; theo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và UBND TP… Theo kế hoạch này, theo từng thời gian sẽ có công việc cụ thể yêu cầu các đơn vị trong cụm triển khai, lấy đó làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.
Các đơn vị thể hiện sự quyết tâm đoàn kết, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

Các đơn vị thể hiện sự quyết tâm đoàn kết, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

Các đơn vị thể hiện sự quyết tâm đoàn kết, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định, cụm thi đua số 4 với nhiều đơn vị đặc thù, then chốt, có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc những công việc cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, giáo dục chính tư tưởng, tuyên truyền, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, công đoàn; các đơn vị thuộc khối phục vụ như hậu cần, viễn thông tin học… Do đó để phong trào thi đua thực sự đi vào thiết thực, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị trong cụm thi đua phải gương mẫu và điển hình nhất trong CATP. Trong cụm có đơn vị theo dõi thi đua của toàn thành phố thì phải tổ chức các hoạt động thi đua trong chính cụm mình sôi nổi và bài bản hơn các cụm khác.

“Phải đặc biệt làm tốt công tác xây dựng lực lượng trong CATP, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nghiên cứu tiếp cận sớm triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác hậu cần, kỹ thuật…” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục