"Chú trọng các vấn đề mới, nổi trong lĩnh vực an ninh kinh tế"

  • 03/01/2020 17:26
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an như vậy, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của lực lượng này diễn ra chiều nay (3-1). 

Đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2019, quán triệt, thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cục An ninh kinh tế đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên trong đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh, duy trì việc chấp hành Điều lệnh CAND.

Hưởng ứng phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020 do Bộ Công an phát động, Cục An ninh kinh tế đã phát động phong trào thi đua, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo các yếu tố bất ổn, nguy cơ làm mất an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế. Kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phát hiện và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, rủi ro đối với nền kinh tế.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Củng cố nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các chuyên án, điều tra, truy xét vụ việc, các hoạt động sai phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế; triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án đảm bảo an ninh kinh tế theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tổ chức phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, chủ động phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Trung tướng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của Cục An ninh kinh tế; đồng thời nhấn mạnh, an ninh kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế là vấn đề hệ trọng, có ý nghĩa nền tảng trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng tình với chương trình công tác năm 2020 của Cục An ninh kinh tế, Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị Cục bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả một số công tác trọng tâm.

Đó là, đặc biệt coi trọng, quan tâm triển khai các giải pháp, sớm khẳng định vai trò "đầu tầu" của lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Có những giải pháp cụ thể, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo vệ an ninh kinh tế.

Chú ý giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, cho các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương tập trung vào những vấn đề nổi, mới trong bảo vệ an ninh kinh tế, theo chuyên đề, trong phạm vi cả nước. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; hết sức coi trọng phòng ngừa, bảo vệ an ninh kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ đấu tranh các chuyên án, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm.

Trung tướng Lương Tam Quang yêu cầu Cục An ninh kinh tế khẩn trương hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Tin cùng chuyên mục