• Đề xuất bổ sung nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

    Đề xuất bổ sung nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

    ANTD.VN - Theo Bộ LĐ-TB&XH, quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng để tham gia như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.