Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần cơ chế đặc biệt để Hà Nội phát triển hạ tầng

  • 03/07/2017 13:49
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cần có những cơ chế chính sách đặc biệt thu hút nguồn lực tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần cơ chế đặc biệt để Hà Nội phát triển hạ tầng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 6 tháng đầu năm 2017 với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trường khá, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao.

Thành phố Hà Nội đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động của HĐND TP ngày càng sát với thực tiễn, sát dân, sát cơ sở và phát huy hiệu lực, hiệu quả khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Về những hạn chế, yếu kém, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Hà Nội cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực điều hành, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để tạo ra sự đột phá mới, chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm và thời gian tới”.

Tán thành với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu được UBND TP Hà Nội nêu ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung gồm: Tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

“Các đại biểu HĐND TP cần đánh giá, phân tích chính xác tỉnh hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cấp ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm mà đã được HĐND TP chỉ rõ trong báo cáo, thảo luận; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tinh hình thực tế cùa Thủ đô…”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ ra rằng, sắp tới Hà Nội còn rất nhiều những dự kiến, chương trình rất tốt, giải phóng những ùn tắc của thủ đô làm cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Thủ đô và những dự án quan trọng khác. “Vấn đề gì liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đề nghị Hà Nội chủ động báo cáo Chính phủ để trình ra, UBTV Quốc hội sẽ xem xét giải quyết một cách hợp lý, hợp pháp, hợp tình”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Không chỉ dừng cơ chế đặc thù, tôi thấy chúng ta cần có những cơ chế, chính sách đặc biệt thì mới tạo ra nguồn lực, thu hút nguồn lực tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Thủ đô”.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố…

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND TP đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, có những nghị quyết mang tính lâu dài, tác động nhiều đến đời sống xã hội, được cử tri cả nước quan tâm như Nghị quyết về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017- 2021, tầm nhìn đến 2030…

Tin cùng chuyên mục