Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

  • 01/04/2021 11:05
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND.
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử ảnh 1

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

Theo Quyết định này, đồng chí Chu Ngọc Anh- Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội. Ông Chử Xuân Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc CATP Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chánh Văn phòng UBND thành phố, giám đốc các sở trực thuộc UBND thành phố; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội; Cục trưởng các Cục Thuế, Thống kê, Hải quan thành phố Hà Nội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Ban Chỉ đạo cũng giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các sở, ban, ngành, thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và thành phố thông minh của thành phố Hà Nội…

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách TP giao Sở TT-TT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tin cùng chuyên mục