Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: Cần bổ sung hoàn thiện một số nội dung cho dự thảo Luật THAHS

  • 07/11/2018 15:58
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài
ANTD.VN -  Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung.
Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội kiến nghị cần hoàn thiện một số nội dung trong dự án Luật THAHS (sửa đổi)

Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội kiến nghị cần hoàn thiện một số nội dung trong dự án Luật THAHS (sửa đổi)

Theo bà Lê Thị Nga, UBTP Quốc hội đánh giá Chính phủ đã rất cố gắng tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và UBTP để chỉnh lý hồ sơ dự án Luật và gửi Quốc hội đúng thời gian quy định.

Chủ nhiệm UBTP của Quốc Hội cho rằng, về hình thức, hồ sơ cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên, về nội dung của dự án luật, để đảm bảo chất lượng của dự án luật này vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện thêm.

Thứ nhất, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, Báo cáo đánh giá tác động đã được bổ sung nhưng nhìn chung vẫn sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động của nhiều chính sách, nội dung mới, quan trọng, cư bản của dự án Luật như trình tự, thủ tục THAHS đối với pháp nhân thương mại (PNTM).

Ngoài ra, dự án Luật chưa cụ thể hoá quy định Hiến pháp về bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với phạm nhân. “Đáng lưu ý, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về THAHS đối với PNTM” bà Nga nói.

Bà Nga cũng cho biết thêm: “Đây là quy định mới, ở nước ta chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng trong báo cáo đánh giá tác động, Cơ quan soạn thảo chỉ đưa ra 2 phương án để lựa chọn là: Có quy định hay không quy định thành một Chương trong Luật mà chưa đánh giá cụ thể về tính khả thi của việc thi hành từng loại hoạt động phạt đối với PNTM. Đề nghị Chính phủ hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động về những nội dung nêu trên”.

Chủ nhiệm UBTP của Quốc hội cho biết, dự thảo Luật vẫn còn tới 13 Điều giao Chính phủ quy định chi tiết. Theo Chủ nhiệm UBTP, mặc dù hồ sơ dự án Luật đã bổ sung một số dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn. Tuy nhiên, về cơ bản, các dự thảo này còn hình thức, nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, có dự thảo văn bản hướng dẫn nội dung không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Riêng tài liệu về kinh nghiệm quốc tế trong hồ sơ dự án Luật, theo bà Nga chưa sát với nội dung, còn thiếu nhiều thông tin cần tham khảo liên quan đến các nội dung mới đưa vào dự thảo Luật.

“Do đó, UBTP của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tài liệu, kinh nghiệm quốc tế đối với các nội dung lớn được sửa đổi, bổ sung của dự án Luật”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp kiến nghị.

Tin cùng chuyên mục