Chủ động phòng ngừa, hạn chế đình công ở doanh nghiệp

  • 23/05/2019 14:34
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng, theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công xảy ra.

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có Văn bản số 1299/SLĐTBXH-TĐTLBHXH để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và các ngành có liên quan tham mưu UBND quận, huyện thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn quản lý. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH chưa đầy đủ hoặc chưa tham gia BHXH cho người lao động thì yêu cầu tham gia BHXH cho người lao động theo quy định.

Để ổn định quan hệ lao động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan liên quan chủ động theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương (lưu ý với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao), thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công xảy ra. Tăng cường các hoạt động của hòa giải viên lao động trong việc giải quyết các tranh chấp lao động trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục