• Góp phần nâng cao uy tín và vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới

    Góp phần nâng cao uy tín và vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới

    ANTĐ - Ngày  8-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Tổ công tác Công ước chống tra tấn).