Chống thất thu thuế còn chậm, Tổng cục Thuế hối thúc các địa phương

  • 18/10/2017 15:04
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Đến nay, mới có 30/63 cục thuế báo cáo về kết quả kiểm tra đến ngày 15-9. Theo đó, tính đến ngày 15-9, cơ quan thuế đã kiểm tra, khảo sát hơn 14.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 7.788 hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các địa phương, đôn đốc thực hiện Kế hoạch chống thất thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ gia đình trong lĩnh vực ăn uống, thương mại dịch vụ.

Theo đó, Tổng cục thuế cho biết, qua theo dõi kết quả thực hiện công tác chống thất thu khu vực ngoài quốc doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ cho thấy tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu.

Ngành thuế đang tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ

Ngành thuế đang tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ

Đến nay, mới có 30/63 cục thuế báo cáo về kết quả kiểm tra đến ngày 15-9. Theo đó, tính đến ngày 15-9, cơ quan thuế đã kiểm tra, khảo sát hơn 14.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, điều chỉnh tăng số thuế phải nộp là 2.864 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh, cơ quan chức năng đã khảo sát 7.788 hộ và điều chỉnh tăng doanh thu khoán với 5.330 hộ. Đáng chú ý, số hộ có doanh thu phải điều chỉnh tăng từ 50% và phải thực hiện ngay trong 3 tháng cuối năm là 2.706 hộ với số tiền điều chỉnh là 3,5 tỷ đồng. Các hộ còn lại có doanh thu phải điều chỉnh tăng dưới 50% nên sẽ thuộc diện điều chỉnh từ năm 2018.

Đối với 16 tỉnh có điều tiết ngân sách trung ương, kết quả tăng thu mới đạt 1.659 tỷ đồng, bằng 32,5% nhiệm vụ thu được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu ngân sách trung ương trong 3 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục thuế các địa phương chỉ đạo, tập trung lựa chọn đối tượng để kiểm tra trong 3 tháng cuối năm tập trung vào doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực: ăn uống, dịch vụ thẩm mỹ, văn phòng công chứng, kinh doanh rượu, bia, đồ hộp ngoại nhập, các hộ kinh doanh sử dụng nhiều hóa đơn, sử dụng hóa đơn với giá trị lớn, mặt hàng ngành nghề đặc thù.

Tin cùng chuyên mục