Chống tham nhũng trong ngành ngân hàng

  • 16/03/2012 23:27
  • 0 bình luận
  • Thái Nguyên
  • In bài
(ANTĐ) - Ngày 16-3-2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về công tác thanh tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Theo đó, NHNN yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, vi phạm sự chỉ đạo, điều hành của NHNN. Rà soát cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó chú trọng hoạt động cấp tín dụng. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong từng tổ chức, đơn vị…

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được Thống đốc NHNN giao triển khai thêm nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và các địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai Đề án phòng, chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng; phối hợp Bộ Công an xây dựng Quy chế đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng…

Đối với các TCTD, phải thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN, quy định nội bộ của TCTD, giám sát chặt chẽ hoạt động và xử lý kiên quyết đối với những tồn tại, sai phạm của cá nhân và đơn vị trực thuộc…

Tin cùng chuyên mục