Cho vay trung và dài hạn theo lãi suất thỏa thuận

  • 27/02/2010 07:22
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
(ANTĐ) - Ngày 26-2, NHNN đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-NHNN quy định về cho vay bằng VND theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cho vay trung và dài hạn theo lãi suất thỏa thuận

(ANTĐ) - Ngày 26-2, NHNN đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-NHNN quy định về cho vay bằng VND theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc cho vay nói trên bao gồm cho vay trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân, hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Nhóm đối tượng cho vay cá nhân bao gồm: cho vay để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay; cho vay để mua phương tiện đi lại; cho vay để chi phí học tập và chữa bệnh; cho vay để mua đồ dùng và thiết bị gia đình; cho vay để chi cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản cá nhân; cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Anh Tú

Tin cùng chuyên mục