Cho phép cơ sở khám, chữa bệnh lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  • 17/03/2019 12:37
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.
Việc tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Việc tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tạo sự công khai, minh bạch và ngăn ngừa hành động trục lợi quỹ ốm đau.

Cụ thể, theo Công văn số 707/BHXH-CNTT về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do BHXH Việt Nam vừa ban hành, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Để thực hiện việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ kỹ sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư số 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc phải đăng ký quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của BHXH Việt Nam và được cơ quan BHXH quản lý phê duyệt mới được phép sử dụng chức năng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Tin cùng chuyên mục