Cho phép Bệnh viện Bạch Mai hoạt động như doanh nghiệp, Hội đồng quản lý có quyền cao nhất

  • 19/02/2020 13:17
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Để thực hiện tự chủ toàn diện, Bệnh viện Bạch Mai sẽ lập Hội đồng quản lý bệnh viện và Hội đồng này là cơ quan quản lý cao nhất, có quyền trình Bộ Y tế phê chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện.
Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai

Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai

Theo Đề án Thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020 – 2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tới đây Bệnh viện Bạch Mai sẽ được tự chủ cả về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Cụ thể, bệnh viện sẽ lập Hội đồng quản lý bệnh viện (Hội đồng quản lý) gồm 11 thành viên. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý. Hội đồng quản lý là cơ quan quản lý cao nhất của Bệnh viện cho tới khi Bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn thành viên Hội đồng quản lý theo quy định.

Theo đó, trong thời hạn 6 tháng, Hội đồng quản lý quyết nghị trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Như vậy, về tổ chức của Bệnh viện Bạch Mai sẽ hoạt động giống như mô hình tập đoàn, doanh nghiệp, gồm 2 cơ sở của bệnh viện ở Hà Nội và thành phố Phủ Lý (Hà Nam). Bộ máy lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai gồm: Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc.

Về tự chủ tài chính, theo đề án này, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công và Nghị quyết số 33; phân phối kết quả tài chính trong năm đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tỷ lệ trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Quỹ hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện được Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Tin cùng chuyên mục