Cho phép 7.700 trạm thu phát sóng cũ tồn tại trên tài sản công

  • 13/10/2020 11:11
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Chính phủ đồng ý cho phép duy trì các trạm thu phát sóng di động (BTS) đã lắp đặt trên tài sản công (không xem xét việc lắp đặt, xây dựng mới) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.
Cho phép 7.700 trạm thu phát sóng cũ tồn tại trên tài sản công ảnh 1

Cả nước có khoảng 100.000 trạm BTS

Chính phủ vừa thống nhất cho phép lắp đặt các trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác tài sản công để lắp đặt trạm BTS và quản lý, sử dụng số tiền thu được; đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát việc sử dụng các tài sản công, đề xuất báo cáo Chính phủ cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực này.

Bộ TT-TT sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đưa quy định về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản công vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông theo quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), hiện nay Việt Nam có khoảng 100.000 trạm BTS, trong đó có 7.700 vị trí trên đất công (tại trụ sở công như UBND và khu vực thuộc quân đội, công trình công như công viên, tuyến đường, phố...).

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), tại Khoản 2 Điều 10 quy định nghiêm cấm "sử dụng tài sản công không đúng mục đích" và tại Khoản 5 Điều 10 quy định nghiêm cấm "sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao". Do đó, đây là một trong những vướng mắc đối với các trạm BTS cũ được lắp đặt trên đất công nêu trên.

Cuối tháng 4/2020, Bộ TT-TT đã có Tờ trình số 26/TTr-BTTTT đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc này. Trong đó, Bộ TT-TT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp lắp đặt BTS trên đất công, tạo điều kiện cho nhà mạng bảo đảm cung cấp dịch vụ cho khách hàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục