Xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

0 Nhật Anh - Minh Quân
ANTĐ Mỗi cán bộ chiến sĩ phóng viên, biên tập viên trong lực lượng CAND cần không ngừng trau dồi về nghiệp vụ báo chí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thực sự trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa… Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an khóa IV, nhiệm kỳ 2012 -2017 được tổ chức sáng 11-1. 
ảnh 1
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí 
lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL Kỷ niệm chương

Cùng dự có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trung tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND.

5 năm qua, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã chỉ đạo các chi hội cơ sở hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong Nghị quyết khóa 3, nhiệm kỳ 2007 - 2012 đề ra. Theo đó, cùng với việc duy trì và đổi mới hoạt động công tác hội dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND đã khẳng định vị trí quan trọng của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Qua hoạt động, các cơ quan báo chí CAND không chỉ nắm chắc và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối pháp luật của Đảng, Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái chống phá Nhà nước mà còn luôn đồng hành với các đơn vị chiến đấu trên trận tuyến bảo vệ ANTT, phản ánh kịp thời  công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, báo chí CAND cũng là cầu nối quan trọng của hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo những người có công với Cách mạng, ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, bị thiên tai, lũ lụt…

Biểu dương khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua, như vừa thực hiện tốt công tác hội vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, tạo dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc, khán thính giả trên mỗi loại hình báo chí, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Trọng tâm là báo chí CAND phải bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT nhằm đảm bảo tính tư tưởng, chân thật, nhân dân, chiến đấu đa dạng của báo chí.

Bên cạnh đó, báo chí CAND cần phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và các hoạt động chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cùng với việc đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác ANTT; gắn kết các cuộc vận động lớn vào nhiệm vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ phóng viên, biên tập viên trong lực lượng CAND cần không ngừng trau dồi về nghiệp vụ báo chí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thực sự trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, phấn đấu được bạn đọc, khán thính giả tin yêu qua từng tác phẩm báo chí.

Trên tinh thần làm việc đoàn kết đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ mới 2012 - 2017 gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp báo chí Việt Nam, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu đã trao tặng kỷ niệm chương cho 3 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và 3 đồng chí lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, Cục Công tác Chính trị. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top