Xuất bản lần thứ 3 bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập"

0 Phú Duy
(ANTĐ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" xuất bản lần thứ ba.

Xuất bản lần thứ 3 bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập"

(ANTĐ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" xuất bản lần thứ ba.

Công trình mang ý nghĩa lớn này là kết quả làm việc miệt mài, tận tụy, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ các nhà khoa học, cộng tác viên, các biên tập viên, cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-1990), Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) đã hoàn thành và cho ra mắt bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ nhất với 10 tập. Công việc nghiên cứu, sưu tầm các trước tác của Bác tiếp tục được tiến hành. Năm 2000, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản lần thứ hai với 12 tập sách.

Tiếp đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau 5 năm (từ năm 2004 – 2009), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành Chương trình sưu tầm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố trong lần xuất bản lần thứ hai. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu đề tài, năm 2010, Ban Bí thư đã đồng ý giao cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản lần thứ ba bộ Hồ Chí Minh Toàn tập.

Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba này gồm 15 tập, với trên 3.300 tác phẩm quan trọng, trong đó được bổ sung trên 800  tài liệu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh và thẩm định. Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba cung cấp nhiều tài liệu nêu lên những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới và góp phần làm thế giới đổi thay bằng sự cổ vũ, đoàn kết các dân tộc thuộc địa cùng nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đấu tranh loại bỏ khỏi đời sống nhân loại sự thống trị, áp bức của chế độ thực dân dưới mọi hình thức, cống hiến to lớn vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên hành tinh của chúng ta.

Bộ sách còn góp phần làm sáng tỏ sự nghiệp, tư tưởng thấm đậm giá trị văn hóa của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Nền văn hóa mà Người chủ trương xây dựng là sự kết hợp giữa kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa yêu nước - nhân văn Việt Nam và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, chống lại mọi chủ nghĩa kỳ thị - độc tôn về văn hóa. Bộ sách còn có những ý kiến chỉ dẫn thiết thực của Người về những nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đạo đức xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

3 tập đầu của bộ Hồ Chí Minh Toàn tập lần này được xuất bản đúng thời gian đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Theo dự kiến, Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba sẽ được hoàn thành việc biên tập, xuất bản trọn bộ (15 tập) trong tháng 5/2011.

Phú Duy

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top