Xử nghiêm và dứt điểm

0 Đan Thanh
ANTĐ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 1.129 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Báo cáo cho thấy, người dân quan tâm và hoan nghênh việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, giám sát xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 4 vụ liên quan đến tham nhũng trong quý III vừa qua, gây thiệt hại cho Nhà nước 562,6 triệu đồng. 

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 87,5 triệu đồng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan Nhà nước phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 43 triệu đồng và 8.000USD. Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 3 tháng qua đã ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra, hoàn thiện kết luận 20 cuộc và đang tiến hành 7 cuộc thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Cao su, Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, thanh tra việc chấp hàng pháp luật về thu ngân sách Nhà nước tại hệ thống kho bạc Nhà nước, các khu chế xuất; việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Bộ Y tế.

Cũng trong quý III-2013, thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 690 cuộc thanh tra và kết thúc thanh tra 369 cuộc. Kết quả đã phát hiện số tiền vi phạm 125 tỷ đồng và 985,4ha đất, kiến nghị thu hồi 56,2 tỷ đồng và 972ha đất. Riêng lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 42.513 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 73.614 tổ chức, cá nhân, phát hiện 69.048 tổ chức, cá nhân có vi phạm và đã xử phạt hành chính với số tiền 44,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 24,4 tỷ đồng, xử phạt 72,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan Nhà nước đã kiến nghị thu hồi 1,316 tỷ đồng và 10ha đất, trả lại cho công dân 207.350 triệu đồng và 16,7ha đất, trả lại quyền lợi cho 369 người… Trong quý IV này, ngoài nhiệm vụ theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ động tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Những cuộc thanh tra này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 đã trình Quốc hội. 

Mặc dù ghi nhận bản thành tích phòng, chống tham nhũng, song cử tri và nhân dân cho rằng, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhiều nơi thực hiện nặng về hình thức, hiệu quả thấp. Đại đa số kiến nghị cần đẩy mạnh điều tra truy tố, xử nghiêm và dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã được phát hiện. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top