Xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

0
ANTĐ Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau khi dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra. 
ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua là dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân. 

Về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận và có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đồng bộ, tạo quyết tâm cao trong toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho năm 2014 và những năm tiếp theo.                         

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top