Xem xét dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Ngày 9-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được khai mạc vào ngày 12-4 tới. Trong phiên họp kéo dài 6 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào nhiều dự án như Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Viên chức; Luật Người khuyết tật; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm; Luật Thi hành án hình sự...

Xem xét dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

(ANTĐ) - Ngày 9-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được khai mạc vào ngày 12-4 tới. Trong phiên họp kéo dài 6 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào nhiều dự án như Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Viên chức; Luật Người khuyết tật; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm; Luật Thi hành án hình sự...

Cũng tại phiên họp 30, UBTVQH cũng tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) và việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2009.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top