Xem xét Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế

0 Chính Trung
ANTĐ Hôm nay, 10-10, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc tại Hà Nội. 
Trong ngày làm việc đầu  tiên, UBTVQH sẽ cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (tập trung vào các nội dung: tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu đầu tư công, tài chính công). Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể về thủy điện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch năm 2014. Ngoài ra, UBTVQH còn thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số dự án luật như Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)...  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top