Xây dựng quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu được Thủ tướng Chính phủ xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, cùng với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về Dân cư; cơ sở dữ liệu quốc gia về Đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục tiến hành làm sạch, đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội để sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến 30-4-2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đat gần 14,5 triệu người. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 557 nghìn người. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top