Xây dựng ở mỗi cơ quan, đơn vị một thế trận an ninh vững chắc

0 Châu Anh
ANTD.VN - Tiền thân là Phòng Bảo vệ cơ quan thuộc Ty Công an Hà Nội, trải qua thực tiễn chiến đấu, công tác, sau nhiều lần thay đổi tên gọi, nhiều lần tách, nhập các bộ phận công tác, song chức năng bảo vệ nội bộ khối cơ quan văn hoá tư tưởng và an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của đơn vị được giữ nguyên.

ảnh 1Lực lượng An ninh chính trị nội bộ là một trong những lực lượng nòng cốt đảm bảo tuyệt đối an toàn các kỳ thi trên địa bàn Thủ đô

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Được hình thành và từng bước phát triển gắn liền với lịch sử truyền thống của Công an Thủ đô anh hùng, trong quá trình đấu tranh cam go, phức tạp với các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn thành phố, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội trong 60 năm qua đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Giám đốc CATP chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và các lĩnh vực được phân công ở địa phương.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thủ đô trong mỗi giai đoạn đều ghi lại dấu ấn vào trang sử vẻ vang của toàn lực lượng. Đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng ở mỗi cơ quan, đơn vị một thế trận an ninh vững chắc, bảo vệ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm khoa học, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng; tổ chức phát hiện và đấu tranh lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động xã hội, nội chính; triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và Thủ đô. 

Không ngừng đổi mới các mặt công tác

Từ những chiến công trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bước vào thời kỳ đổi mới và trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang từng bước tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những cơ hội do toàn cầu hóa đem lại, chúng ta đứng trước nguy cơ, thách thức lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới, cùng với các lực lượng của Công an Thủ đô, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa củng cố lực lượng, vừa đổi mới toàn diện các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch công tác; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong lực lượng Công an đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, đập tan nhiều âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, kể từ năm 2013, định kỳ hàng năm, đơn vị đã tham mưu Giám đốc CATP tổ chức gặp mặt thân mật với đại diện các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu đang sinh hoạt tại Thủ đô nhân ngày Giải phóng Thủ đô 10-10; tổ chức làm việc, thăm hỏi các linh mục, mục sư, tổ chức giao lưu văn nghệ, hỗ trợ bảo vệ các hoạt động tôn giáo lớn… Qua các buổi gặp gỡ tiếp xúc và các hoạt động giao lưu đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi, hiểu biết hơn giữa CATP và các văn nghệ sĩ, trí thức, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận…

Với những chiến công xuất sắc qua các thời kỳ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vào năm 2013; Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2016; 261 Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổng cục An ninh... Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2012, 2013; Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội các năm 2014-2017 và gần 1.000 Giấy khen của Giám đốc CATP trong giai đoạn từ năm 2003-2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top