Xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới

0 Hồng Tuấn
(ANTĐ) - Sáng qua (22-7), Tổng cục CSND đã tổ chức hội thảo khoa học về “Công tác xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”. Các đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm và Trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo hội thảo.

Xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới

(ANTĐ) - Sáng qua (22-7), Tổng cục CSND đã tổ chức hội thảo khoa học về “Công tác xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”. Các đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm và Trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo hội thảo.

Giám định dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra

Mở đầu cuộc hội thảo, Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Cảnh sát nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước; là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Tăng cường công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, công tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới là rất quan trọng và cần thiết, nhất là trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với các nền kinh tế thế giới”.

Tại cuộc hội thảo, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện của Bộ Công an và Công an các địa phương đã sôi nổi bàn luận về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng của lực lượng Cảnh sát nhân dân như: “Đổi mới công tác đào tạo cán bộ CSND và vấn đề thu hút cán bộ trong tình hình mới”; “Những năng lực và phẩm chất cần có của lực lượng CSND trong thời kỳ hội nhập”; “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng CSND, trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam”...

Tất cả những vấn đề bàn luận tại hội thảo đều được các đại biểu phân tích, đánh giá tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nhằm rút ra những kết quả và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, để áp dụng tốt hơn vào công tác xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới.

Kết thúc hội thảo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và các nhà khoa học cho công tác xây dựng lực lượng CSND trong thời kỳ mới, nhằm đáp ứng những yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời nhấn mạnh: “Bộ Công an đang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát tổng kết 20 năm đổi mới công tác Cảnh sát. Do vậy, hội thảo khoa học này là một hoạt động thiết thực, góp phần nghiên cứu lý luận phục vụ công tác tổng kết”.

Hồng Tuấn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top