Xây dựng kế hoạch điều trị cho nạn nhân da cam

0 Nguyễn Phan
ANTĐ Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 651/QĐ-TTg. 
Theo đó, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp đời sống và hưởng BHYT. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ rà soát danh mục bệnh/tật và ban hành tiêu chí chẩn đoán bệnh/tật có liên quan đến chất độc hóa học; xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh/tật cho nạn nhân; phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chế độ BHYT phù hợp cho các nạn nhân.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top