“Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháp chế có bản lĩnh vững vàng”

0 H.M
ANTĐ Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy  tại lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (trước là Vụ Pháp chế) tổ chức hôm qua 9-9.
Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Vụ Pháp chế được đổi thành Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; ngày 16-6-2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Trong tình hình hiện nay, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính đã đặt ra cho lực lượng pháp chế CAND những nhiệm vụ ngày càng quan trọng và nặng nề. 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND triển khai tổ chức thực hiện các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Cục, đề xuất lãnh đạo Bộ kiện toàn về tổ chức bộ máy của đơn vị; trao đổi, thống nhất, hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác giữa Cục và Công an các đơn vị, địa phương; Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2014 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp cần tiếp tục nỗ lực xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, để có đội ngũ cán bộ làm công tác Pháp chế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước, tâm huyết với công việc; tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành công an, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
Thay mặt ban lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top