Vững vàng tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

0 Quỳnh Quyết
ANTĐ Nhằm nắm bắt tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng 13-6, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức giao ban công tác tư tưởng 6 tháng đầu năm 2012 tới các đơn vị chức năng trực thuộc và CATP Hà Nội. Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND chủ trì hội nghị.

 Là đơn vị chức năng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của ngành, 6 tháng qua, Cục Công tác chính trị đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an địa phương tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Một trong những kết quả nổi bật đó là, lực lượng CAND đi đầu triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”; 4 nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra giám sát; công tác tổ chức, cán bộ, sinh hoạt Đảng; kiểm điểm phê và tự phê bình. 

Các ý kiến tham luận tại hội nghị giao ban cũng khẳng định, ở mỗi đơn vị, nhìn chung cán bộ chiến sĩ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức tốt về chức năng, nhiệm vụ của mình; tỷ lệ cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật được hạn chế. Các chế độ chính sách được thực hiện đúng theo quy định, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài trong lực lượng CAND. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên triển khai thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tiếp tục  đẩy mạnh và gắn kết các cuộc vận động lớn trong lực lượng tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra của năm công tác 2012.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top