Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ: Tạo động lực cho sự phát triển chung

0 Hà Loan
ANTD.VN - Ngày 27-12, thành phố Hà Nội với vai trò là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc bộ đã chủ trì tổ chức “Hội nghị hợp tác phát triển vùng KTTĐ Bắc bộ năm 2016”.

ảnh 1Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, vùng KTTĐ Bắc bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc với vị trí, vai trò là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, là vùng hạt nhân phát triển, lãnh thổ động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ Bắc bộ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Trong giai đoạn 2011-2016, quan hệ hợp tác giữa các địa phương trong vùng KTTĐ Bắc bộ được tích cực triển khai và có một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động hợp tác giữa các địa phương chủ yếu mới được triển khai tích cực ở lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ đào tạo cán bộ, chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện các dự án, đề án cụ thể, chưa xác định rõ vai trò của từng địa phương trong phối hợp phát triển của vùng.

Bên cạnh đó, các tỉnh trong vùng chưa có sự phối hợp để đưa ra những kiến nghị, đề xuất chung của vùng tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về các cơ chế, chính sách, các đề án, chương trình, dự án ưu tiên tạo động lực cho sự phát triển chung của vùng.

Chính vì vậy, những kết quả được ghi nhận tại Hội nghị lần này sẽ góp phần mở ra cơ hội phát triển mới, với những thành tựu mới cho vùng KTTĐ Bắc bộ. Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị các tỉnh, thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch điều phối và Biên bản hợp tác thành những nhiệm vụ cụ thể để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, động lực của mỗi địa phương và của toàn vùng trên nguyên tắc hài hòa về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng.

“Trong thời gian tới, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng hơn. Chúng ta phải hành động để nâng cao vị thế của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô vốn được coi là tâm điểm hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia, địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế. Mỗi tỉnh, thành phố cần nỗ lực phấn đấu để trở thành những hạt nhân của vùng và cả nước về phát triển kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của cả nước và trợ giúp vùng khó khăn, từng bước đóng góp vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi.

Với sự đồng thuận, thống nhất của 7 thành viên, Hội đồng vùng KTTĐ Bắc bộ đã bầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng vùng nhiệm kỳ 2017-2018. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top