Vun đắp hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

0 havankiem ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, sáng 13-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone đã hội đàm.      

Vun đắp hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

(ANTĐ) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, sáng 13-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone đã hội đàm.      

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tin cậy lẫn nhau giữa những người đồng chí, anh em, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly   Sayasone đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu rộng và thoả thuận những phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ phấn khởi và tự hào sâu sắc trước sự phát triển ngày càng sâu rộng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hai bên bày tỏ quyết tâm mãi mãi gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu, mẫu mực, thủy chung, trong sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và chiến sỹ của hai dân tộc dày công vun đắp, coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, truyền tiếp mãi mãi cho các thế hệ mai sau, là quy luật phát triển, một nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần quan trọng củng cố hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước, trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng cùng có lợi, đồng thời dành sự ưu tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top