Vinh dự lớn, trọng trách lớn

0 Đan Thanh

ANTĐ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 Ủy viên sẽ gánh vác sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo đường hướng đưa đất nước ta vững bước trên chặng đường đổi mới với những thách thức và vận hội mới. 

Nhìn vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ấn tượng đầu tiên là sự trẻ hóa. Có 26 Ủy viên chính thức dưới 50 tuổi, 142 Ủy viên chính thức trong độ tuổi 51-60. Đặc biệt, 2 Ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất đều 40 tuổi. Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử có nhiều vị là thứ trưởng các bộ, ngành. Các cơ quan của Quốc hội cũng xuất hiện nhiều gương mặt lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Nhiều vị Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi cũng trúng cử vào Ban Chấp hành với số phiếu cao. Cơ cấu này là sự kết hợp giữa thế hệ lớn tuổi để giữ vai trò nòng cốt, định hướng với thế hệ trẻ, để kế thừa và phát triển.

Các ủy viên trẻ tuổi với sức bật mạnh mẽ, trí tuệ và khả năng sáng tạo dồi dào là nguồn động lực tiềm tàng, sung mãn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước trong 5 năm tới. Sự nghiệp đổi mới đã vượt qua chặng đường 30 năm với những thành tựu rất đáng tự hào, song thực tế đất nước vẫn còn một số lĩnh vực chậm bước so với một số nước láng giềng. Vì thế, việc đổi mới đồng bộ chính trị và kinh tế là một đòi hỏi hết sức cấp bách của cả dân tộc.

Kỳ vọng của nhân dân cả nước đặt lên vai những Ủy viên trẻ trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cùng đồng lòng với những Ủy viên ưu tú, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, để Đảng được tiếp thêm động lực mới, sức sáng tạo và tinh thần năng động mà đất nước đang rất cần hôm nay. Tính kế thừa của Ban Chấp hành Trung ương, sự trẻ hóa đội ngũ tiên phong chính là sự đảm bảo vững chắc việc triển khai những đường lối, quyết sách đổi mới trong các văn kiện của Đại hội XII.

Trọng trách lớn đặt trên vai những cán bộ ưu tú được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vinh dự lớn luôn gắn với trọng trách lớn. Niềm tin và khát vọng của 93 triệu người dân Việt đặt trọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, mong muốn trong nhiệm kỳ mới, đất nước ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, tránh rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình. Đồng bào trên mọi miền đất nước ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top