Viết tiếp những trang sử vàng dân tộc

0 quocdung ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Ngày 1-2, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các địa phương đến chúc mừng Đảng ta nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2010).

Viết tiếp những trang sử vàng dân tộc

(ANTĐ) - Ngày 1-2, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các địa phương đến chúc mừng Đảng ta nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2010).

Nhân dịp về đất nước đón Xuân Canh Dần, đoàn đại biểu đồng bào Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tới chúc mừng Đảng nhân ngày lễ lớn.

Các đoàn đại biểu đã chúc mừng và trân trọng dâng lên Đảng những lẵng hoa tươi thắm; báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2009 và những năm vừa qua.

Các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu; ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; khẳng định đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đoàn kết thống nhất, đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc, thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã chúc các đại biểu và qua các đại biểu gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chân thành cảm ơn những lời chúc mừng và tình cảm tốt đẹp của các đoàn đại biểu dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí khẳng định: những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ trước tới nay là thành quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết quả của sức mạnh phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của các cơ quan Trung ương, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, các địa phương vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tự hào về những chặng đường vẻ vang 80 năm qua, Đảng ta sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng thật sự vững mạnh để đảm đương được nhiệm vụ lịch sử mà toàn thể dân tộc và nhân dân giao phó là thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tiếp tục xây dựng liên minh công - nông - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội, chính trị vững chắc để xây dựng đất nước ta vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, tạo tiền đề đưa đất nước ta vững bước phát triển, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.    

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top