Việt Nam ưu tiên các mục tiêu vì một "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng"

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Dự kiến trong năm 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy thảo luận và hướng tới các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Lao động và phát triển nguồn nhân lực; phúc lợi xã hội và phát triển; y tế; truyền thông và thông tin; văn hóa ASEAN; thanh niên; môi trường và biến đổi khí hậu...

ảnh 1

Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến Quan chức Cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Ngày 22/6 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOCA) với vai trò là nước chủ tịch.

Hội nghị do ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), Trưởng SOCA Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các Trưởng SOCA các nước thành viên ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, đoàn đại biểu các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định năm 2020 là một năm quan trọng của ASEAN khi tất cả các cơ quan chuyên ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của giai đoạn trước và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo, hướng tới việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025. Đây cũng là một năm đặc biệt trong công tác văn hoá-xã hội khi tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều đang ít nhiều chịu ảnh hưởng của đại dịch Corona virus (COVID-19).

“Đại dịch không chỉ để lại những tác động tiêu cực đến sức khoẻ của người dân, mà còn có những ảnh hưởng sâu rộng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Theo đó, Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên chủ động và tích cực triển khai các hoạt động, sáng kiến để ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, đúng với tinh thần và chủ đề của ASEAN 2020 ‘ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng’,” ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Trong năm nay, Việt Nam cũng hướng ưu tiên của mình vào việc tổ chức đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 161) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016.

Kết quả của đánh giá sơ kết sẽ phục vụ cho việc hoàn thiện Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 tại Việt Nam và tăng cường những thảo luận về vấn đề phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các hoạt động, lĩnh vực ưu tiên trong năm 2020. Theo đó, các nước thành viên ASEAN thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ và thực hiện hiệu quả các kế hoạch hoạt động chuyên ngành cũng như rà soát việc thực hiện các kết hoạch đó trong 5 năm vừa qua để hỗ trợ cho việc Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025 ở cả cấp quốc gia và cấp khu vực.

Dự kiến Báo cáo này được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020. Ngoài ra, hội nghị cũng lưu ý cần đẩy nhanh việc thảo luận với Timor-Leste về các nội dung chuyên ngành liên quan nhằm tìm hiểu về sự sẵn sàng, khả năng đáp ứng các kỳ vọng ASEAN của quốc gia này.

Cuối cùng, Hội nghị đã thống nhất trình Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 thông qua 02 văn kiện, Tuyên bố để trình lên các Hội nghị Cấp cao ASEAN thông qua/ghi nhận, gồm có: Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay; Điều khoản tham chiếu của Hội đồng TVET ASEAN.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top