Việt Nam sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài thêm 2 năm

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, gần 2 năm thực hiện việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cho thấy, đây là chủ trương đúng, nhưng cần có thêm thời gian thí điểm để đánh giá toàn diện…

ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại phiên họp

Chiều nay, 16-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính triệt để của Chính phủ, phù hợp chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Sau gần 2 năm tổ chức thực hiện, việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã đạt được các yêu cầu mà Quốc hội đề ra, khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, cần tiếp tục thực hiện thí điểm để có cơ sở đánh giá toàn diện tác động của chính sách trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; khắc phục một số hạn chế, tồn tại.

Về thời gian, tờ trình của Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 1-2-2019 để có cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện chính sách này.

Tại phiên họp, cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị quyết này là Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không ban hành Nghị quyết mới mà chỉ đưa nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 vào Nghị quyết chung của Quốc hội, thời gian thí điểm trong vòng 2 năm, bắt đầu từ 2019.

Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ trong thời gian tiếp tục thí điểm cần sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để trình ra Quốc hội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top