Việt Nam làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số ủy ban của Hội Đồng Bảo an Liên hợp quốc

0 luutuonglam ((Theo Website Chính phủ))
Sáng 3-1, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng Bảo an. Đây là ngày đầu tiên Việt Nam chính thức dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở cấp đại sứ.

Việt Nam làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số ủy ban của Hội Đồng Bảo an Liên hợp quốc

Sáng 3-1, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng Bảo an. Đây là ngày đầu tiên Việt Nam chính thức dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở cấp đại sứ.

Đại sứ Lê Lương Minh cho biết cuộc họp bàn thảo chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng 1-2008. Trong cuộc họp này, Hội đồng Bảo an đã phân công Việt Nam làm Chủ tịch ủy ban về Sierra Leone, Phó Chủ tịch ủy ban về Lebanon, Cộng hòa dân chủ Congo và ủy ban Chống khủng bố trong năm 2008

Theo quy chế làm việc của Hội đồng Bảo an, Chủ tịch ủy ban sẽ chủ tọa các phiên họp kín của ủy ban và định kỳ báo cáo Hội đồng Bảo an về công việc liên quan. Phó Chủ tịch sẽ phụ trách công việc của một tiểu ban và điều hành công việc của ủy ban khi Chủ tịch vắng mặt.

(Theo Website Chính phủ)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top