Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác về lao động

0   Huệ Chi
(ANTĐ) - Ngày 5-8, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã ký kết Thỏa thuận với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam về việc kéo dài hiệu lực của Thư ghi nhớ về tiếp tục hợp tác lao động giữa hai Bộ ký ngày 17-8-2006 thêm 4 năm, kéo dài đến 17-8-2012.

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác về lao động

(ANTĐ) - Ngày 5-8, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã ký kết Thỏa thuận với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam về việc kéo dài hiệu lực của Thư ghi nhớ về tiếp tục hợp tác lao động giữa hai Bộ ký ngày 17-8-2006 thêm 4 năm, kéo dài đến 17-8-2012.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hai cơ quan dự định sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đối thoại và các hoạt động hợp tác tập trung và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm các lĩnh vực như: Cải thiện quan hệ lao động, pháp luật và quy định về lao động.

Tăng cường công tác thanh tra lao động và thực thi pháp luật lao động. Thúc đẩy các dịch vụ việc làm và các chương trình mạng lưới an toàn xã hội. Giáo dục và phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc. Ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em và buôn bán người nhằm mục đích bóc lột và bảo vệ người lao động di trú và lao động ở nước ngoài...                           

  Huệ Chi

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top