Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Chiến lược “Tam nông”

0 Ngân Tuyền
(ANTĐ) -  Ngày 20-2, Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này vừa trình Chính phủ xem xét và phê duyệt cấp vốn để thực hiện triển khai dự án “Xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” từ năm 2011.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Chiến lược “Tam nông”

(ANTĐ) -  Ngày 20-2, Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này vừa trình Chính phủ xem xét và phê duyệt cấp vốn để thực hiện triển khai dự án “Xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” từ năm 2011.

Dự án do Viện Chiến lược chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Nông Lâm Quốc gia Lào xây dựng. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ của Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp Bộ Nông Lâm nghiệp Lào xây dựng một chiến lược chi tiết về phát triển “Tam nông”; trong đó có đánh giá về bối cảnh phát triển, thực trạng “Tam nông” của Lào; nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế về “Tam nông” cũng như xây dựng tầm nhìn và quan điểm chính sách, xây dựng các giải pháp thực hiện “Tam nông” cho Lào.

Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 1,5 năm (từ tháng 2-2011 đến  6-2012), với kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Ngân Tuyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top