Việc tốt cần khen thưởng kịp thời

0 (Theo TTXVN)
Tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương ngày 19-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2008 đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.              

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Việc tốt cần khen thưởng kịp thời

Tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương ngày 19-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2008 đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.              

Trong bối cảnh giá cả lạm phát tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân, công tác thi đua đã gắn liền với 8 nhóm giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững.

Từ đó, tạo ủng hộ mọi tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng đạt được kết quả bước đầu tích cực về kiềm chế lạm phát, đồng thời phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc (cải cách hành chính) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Các cụm, khối thi đua đã chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, trong đó gắn với từng chỉ tiêu cụ thể thiết thực như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu tai nạn giao thông... Thủ tướng cũng chỉ rõ công tác thi đua-khen thưởng ở một số địa phương chưa được chú trọng đúng mức, chưa được triển khai thực hiện liên tục. Việc tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến vẫn còn hạn chế, khen thưởng, động viên chưa kịp thời... Trên tinh thần này, Thủ tướng chỉ đạo công tác khen thưởng phải đúng mức để động viên các phong trào và gương người tốt, việc tốt cần khen thưởng động viên kịp thời.

Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung thực hiện thi đua tốt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là trong thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để chỉ đạo thực hiện.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top