Việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị sẽ được giám sát chặt chẽ

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Sáng 7-6, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét,  bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Giám sát chuyên đề…

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2019 của UBTV Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước; Xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020…

ảnh 1Việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị luôn là vấn đề "nóng'"

 Về nội dung giám sát chuyên đề trong chương trình giám sát 2019, căn cứ kết quả hoạt động giám sát những năm vừa qua và tình hình thực tế, trong năm 2019, UBTV Quốc hội đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm.

Trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, UBTV Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2/4 nội dung:

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.

Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với dung giám sát chuyên đề trong chương trình giám sát 2019. Tuy nhiên, theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre), Quốc hội nên tập trung vào 2 chuyên đề rất nóng, gây bức xúc trong thời gian qua, đó là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018”.

Còn theo Đại biểu Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu), ngoài 4 chuyên đề trên, Quốc hội nên xem xét thêm 2 chuyên đề. Đó là, tình trạng bạo hành đối với học sinh mầm non và an toàn giao thông.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top