Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố Hà Nội

0 (Còn nữa)
(ANTĐ) -Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội; tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội:

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố Hà Nội

(ANTĐ) -Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội; tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

>>>Nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2009 của thành phố Hà Nội

>>>Nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2009 của TP Hà Nội

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng đội ngũ trí thức Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh và quản lý.

Một góc hồ Gươm - Hà Nội (ảnh: Phú khánh)

Tiếp tục ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh thực hiện chương trình kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp; phấn đầu xây mới thay thế 900 phòng học nhờ, học tạm, phòng học tranh, tre, nứa, lá. Nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia toàn thành phố năm 2009 trên 22,8%. Tập trung đầu tư phát triển ngành học mầm non; từng bước chuyển hệ thống mầm non nông thôn sang công lập.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, chú trọng các hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; ngăn ngừa và chủ động xử lý kịp thời dịch bệnh. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở, nâng tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia năm 2009 lên 82%.

Tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt ở các huyện ngoại thành. Tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp, Đại hội thể thao châu á trong nhà lần thứ 3 (Indoor Games 2009).

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, dịch vụ đô thị, thể dục thể thao… Tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án và tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể liên quan đến công tác xã hội hóa theo ngành, lĩnh vực; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư (liên quan đến chấp thuận, giới thiệu địa điểm nghiên cứu lập dự án đầu tư…); công bố công khai quy hoạch đất dành cho các dự án xã hội hóa.

Tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kết hợp thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo tập trung các nguồn lực, triển khai quyết liệt các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội theo Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg và Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể với các địa phương trong chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.                                                                                

(Còn nữa)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top