Văn phòng đăng ký cấp giấy chủ quyền nhà

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Liên Bộ TN-MT, Tài chính, Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VP), có hiệu lực từ 1-5-2010.

Văn phòng đăng ký cấp giấy chủ quyền nhà

(ANTĐ) - Liên Bộ TN-MT, Tài chính, Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VP), có hiệu lực từ 1-5-2010.

Theo đó, VP sẽ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, VP có nhiệm vụ cung cấp các số liệu địa chính làm cơ sở để cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với.

VP được chia làm 2 cấp, trong đó văn phòng cấp tỉnh (được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) sẽ thuộc Sở TN-MT. Văn phòng cấp huyện (được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) sẽ thuộc Phòng TN-MT.

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top