Ưu tiên khai thác nước mặt sông Hồng

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020. Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm có khả năng khai thác trên địa bàn song cần ưu tiên khai thác, sử dụng các nguồn nước mặt từ các hồ chứa, các sông chính như: Sông Đà, sông Hồng, sông Thái Bình...

Ưu tiên khai thác nước mặt sông Hồng

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020. Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm có khả năng khai thác trên địa bàn song cần ưu tiên khai thác, sử dụng các nguồn nước mặt từ các hồ chứa, các sông chính như: Sông Đà, sông Hồng, sông Thái Bình...

Cũng theo quy hoạch, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây sử dụng nguồn nước sông Đà với Nhà máy Nước mặt sông Đà 300.000m3/ngày đêm giai đoạn I, 600.000 m3 /ngày đêm giai đoạn II. Hệ thống cấp nước vùng phía bắc sông Hồng sử dụng nguồn nước sông Hồng hoặc sông Đuống.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nước sạch dùng để thiết kế các công trình xử lý nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt lấy theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006. Đến năm 2010 tổng nhu cầu sử dụng nước sạch của cả 3 vùng kinh tế trọng điểm vào khoảng 7.021.800m3/ngày đêm và sẽ tăng lên 12.020.000m3 vào năm 2020.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top