Ứng vốn cho dự án nhà ở sinh viên

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng vốn năm 2011 cho các dự án xây dựng nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục và bố trí kế hoạch đầu tư năm 2010 để các dự án triển khai đúng tiến độ, hoàn thành dứt điểm trong năm 2010 và 2011.

Ứng vốn cho dự án nhà ở sinh viên

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng vốn năm 2011 cho các dự án xây dựng nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục và bố trí kế hoạch đầu tư năm 2010 để các dự án triển khai đúng tiến độ, hoàn thành dứt điểm trong năm 2010 và 2011.

Đối với các dự án của TP Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2010, Thủ tướng cho phép ứng vốn năm 2010 trong tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt để các dự án này triển khai thực hiện và hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch.

Thủ tướng cũng đồng ý việc điều chuyển 59,5 tỷ đồng giữa các địa phương đối với 44 dự án đã được phê duyệt như đề nghị của Bộ Xây dựng với Chính phủ. Kế hoạch năm 2010, dự kiến bố trí khoảng 4.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở cho sinh viên. Năm 2009, vốn cân đối chỉ đạt 3.500 tỷ đồng.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top