Ứng phó suy thoái kinh tế để phát triển giáo dục bền vững

0 Vinh Hương
(ANTĐ) - Trong hai ngày 11, 12-12, Hội nghị Hội đồng giáo giới Asean lần thứ 25 được tổ chức tại Hà Nội. Chủ đề của Hội nghị lần này là: Hội đồng giáo giới Asean ứng phó với suy thoái kinh tế toàn cầu nhằm đảm bảo phát triển bền vững giáo dục.

Ứng phó suy thoái kinh tế để phát triển giáo dục bền vững

(ANTĐ) - Trong hai ngày 11, 12-12, Hội nghị Hội đồng giáo giới Asean lần thứ 25 được tổ chức tại Hà Nội. Chủ đề của Hội nghị lần này là: Hội đồng giáo giới Asean ứng phó với suy thoái kinh tế toàn cầu nhằm đảm bảo phát triển bền vững giáo dục.

Đảm bảo chất lượng giáo dục
là rất quan trọng

Trong khuôn khổ hội nghị, 3 cuộc thảo luận nhóm với các vấn đề về chất lượng dạy và học bậc phổ thông, tập trung vào tình hình bỏ học và phân luồng học sinh sau khi học xong phổ thông; chất lượng dạy và học ở bậc đại học tập trung vào phương thức đào tạo theo tín chỉ và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đời sống, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trong đó nhấn mạnh đời sống nhà giáo hiện nay đang chịu sự tác động của suy thoái kinh tế và những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

 Tại hội nghị lần này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ có báo cáo về thách thức và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo Việt Nam và tổ chức công đoàn giáo dục các cấp trong việc phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục và đào tạo.                   

Vinh Hương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top