UBND cấp xã được cấp phép xây dựng

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, UBND cấp xã có quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã quy hoạch xây dựng được duyệt.

UBND cấp xã được cấp phép xây dựng

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, UBND cấp xã có quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã quy hoạch xây dựng được duyệt.

UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý và một số công trình khác. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử-văn hóa; công trình tượng đài, quảng cáo, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị...

Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải có giấy phép, trừ trường hợp xây dựng các công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top