Tỷ lệ lao động nông thôn còn 9%

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Đó là  một trong những nội dung chính của đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động TP Hà Nội đến năm 2010 và định hướng 2020” vừa được UBND TP phê duyệt.

Năm 2020:

Tỷ lệ lao động nông thôn còn 9%

(ANTĐ) - Đó là  một trong những nội dung chính của đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động TP Hà Nội đến năm 2010 và định hướng 2020” vừa được UBND TP phê duyệt.

Theo đó, đề án nhằm mục tiêu đảm bảo cho các yếu tố thị trường lao động phát triển đồng bộ, đúng hướng, lành mạnh, tôn trọng các quy luật khách quan, đồng thời, giảm dần sự bất hợp lý và lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, mất cân đối giữa cung - cầu lao động.

Thành phố phấn đấu đến năm 2010 sẽ giải quyết việc làm cho 130.000 người, đến năm 2020 là 155.000 - 160.000 người. Cơ cấu lao động theo ngành dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sẽ đạt mức 49% - 42% - 9% vào năm 2020. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 55% đến năm 2020.

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top