Tuyển chọn hàng nghìn bài thơ viết về Bác

0 Hương Thủy
ANTĐ Tập 7 của bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ -Văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” đã tuyển chọn hàng nghìn bài thơ viết về Bác để giới thiệu 252 bài thơ của 202 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. 
Có thể kể đến lớp thế hệ của phong trào Thơ mới như Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Tế Hanh, các nhà thơ của thế hệ kháng chiến: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu… và các nhà thơ thế hệ sau năm 1975. Bộ sách được thực hiện từ năm 2009 do Ban Bí thư Trung ương Đảng phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản. Bộ sách dự định sẽ có 11 tập, trong đó mỗi tập sẽ là một nội dung khác nhau. Tập 8 sẽ là những tác phẩm văn xuôi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập 9, 10 và 11 sẽ là những tình cảm của các văn nghệ sỹ dành cho Người trong các lĩnh vực: âm nhạc, hội họa, điêu khắc… Sách sẽ xuất bản trong năm 2013. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top