Tuần tới, Quốc hội xem xét việc miễn thuế đất nông nghiệp, thảo luận Luật đầu tư PPP

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Dự kiến vào sáng mai, 25-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình ra Quốc hội Tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

ảnh 1Tuần tới, Quốc hội tiếp tục họp theo hình thức trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới các tỉnh thành

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9-Quốc hội khóa XIV, trong tuần làm việc tới đây, Quốc hội tiếp tục họp theo hình thức trực tuyến và làm việc trong 4 ngày (đến hết Thứ 5). Ở tuần làm việc này, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều dự thảo luật, Nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, ngày 25-5, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đặc biệt, Quốc hội sẽ nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết này.

Ngày 26-5, Quốc hội sẽ thảo luận nghe Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Ở ngày làm việc tiếp theo vào thứ Tư, 27-5, Quốc hội sẽ dành cả ngày nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và thảo luận trực tuyến về nội dung này.

Ngày 28-5, cũng là ngày làm việc cuối cùng của đợt họp trực tuyến đầu tiên, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; nghe Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Cùng đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top