Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc - Một trong những quyền cơ bản của người lao động” đó là chủ đề đặt ra trong Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 21-3-2010.

Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động

(ANTĐ) - “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc - Một trong những quyền cơ bản của người lao động” đó là chủ đề đặt ra trong Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 21-3-2010.

Sau 6 vụ tai nạn gây chết người ở công trình xây dựng tòa nhà Keangnam, TP Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện về công tác đảm bảo ATVSLĐ tại đây.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ- PCCN), UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trên.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong Tuần lễ này, các đơn vị, cơ sở sản cuất kinh doanh cũng tổ chức hội thảo, hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ. Đồng thời tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác ATVSLĐ- PCCN tại một số cơ sở và doanh nghiệp.

Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ- PCCN là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, người lao động hiểu hơn và thực hiện tốt việc bảo đảm ATVSLĐ- PCCN tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản công dân...

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top